[GB] Kei V2 Keyboard Kit – Monokei

279.00$540.00$

*Kit mặc định đã bao gồm: Daughterboard Bluetooth, Gói Silicon frost white (gồm gasket, feet, v.v…), Plate alu silver, Kaban, stickers, khăn microfiber và sách HDSD. 

PHỤ KIỆN ADD-ON:

Ưu đãi còn lại 40 kits.
...